Kệ để pallet

Kệ chứa pallet nhựa,kệ chứa pallet gỗ,đặc tính kệ chứa pallet

Kệ để pallet có các loại kệ như selective pallet,drive in pallet,push back pallet,very narow pallet,mỗi pallet chứa được khoảng 1000kg/pallet

  1. Push back pallet racking

    Push back pallet racking

    Push back pallet racking là hệ thống lưu trữ mật độ cao,số lượng pallet lên đến 2,3,hoặc 4 pallet trên cùng một ngăn kệ,hàng hoá sẽ được đặt trên những xe trượt và chúng sẽ lần lượt đẩy vô trong
  2. Selective Pallet Racking

    Selective Pallet Racking

    Pallet selective racking là một dạng kệ lựa chon 100%,lấy hàng xuất hàng không theo cơ chế nào dễ dàng sử dụng và thích hợp với mọi xe nâng,có 2 loại pallet selective cross beam và pallet selective not cross beam
gotop