Kệ để pallet

Kệ chứa pallet nhựa,kệ chứa pallet gỗ,đặc tính kệ chứa pallet

Kệ để pallet có các loại kệ như selective pallet,drive in pallet,push back pallet,very narow pallet,mỗi pallet chứa được khoảng 1000kg/pallet

  1. Pallet Flow Racking

    Pallet Flow Racking

    Pallet flow racking là hệ thống kệ để pallet di chuyển hàng hoá bằng cách trượt trên hệ thống con lăn tự động.Lưu lượng pallet của bạn có thể tăng gấp đôi hoặc gấp ba khi sử dụng pallet flow racking system
gotop